Przyjmowanie pacjentów w czasie zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2

W związku z ogłoszeniem przez rząd  stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju, jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań zapobiegawczych, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego, zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Aby umożliwić naszym  pacjentom  dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, a równocześnie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne i techniczne:

1. Zwiększenie dostępności porad telefonicznych - przez telefon możesz uzyskać: 

      -  e-receptę, e-zwolnienie,

      - poradę lekarską w przypadkach niewymagających osobistej wizyty pacjenta.

2. Jeśli twój stan zdrowia wymaga osobistej wizyty u lekarza, najpierw zadzwoń do rejestracji, aby uzyskać informację i zarejestrować się do lekarza 

3. Proszę stosować się do poleceń personelu medycznego i wykazać zrozumienie w tej nadzwyczajnej sytuacji.

 

 

Orawskie Centrum Zdrowia Jabłonka

tel. 18 26 420 21, 18 26 420 22, 18 26 528 54

wew. 20 (rejestracja główna)

wew. 23 ( rejestracja dziecięca)

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Podwilku

tel. 18 28 529 38

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Zubrzycy Górnej

 tel. 18 28 527 05

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Lipnicy Małej

tel. 18 27 52 5 35

 


Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.