Podziękowanie za okazaną bezinteresowną pomoc

W imieniu SPZOZ w Gminie Jabłonka składamy najserdeczniejsze podziękowania  Właścicielowi i pracownikom Firmy F.H.U "WĄSKI"Tomasz Basisty za  uszycie maseczek ochronnych  dla naszego  personelu medycznego . W czasie pandemii wirusa SARS -CoV-2 ten  dobry gest jest bardzo przydatny.
 
Serdecznie dziękujemy
 
Dyrektor SPZOZ wraz  z pracownikami