Wynik Rekrutacji Sprzątaczka

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Krystyna Z*****.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Krystyna Z***** spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko sprzątaczki w OCZ w Jabłonce.

 

Jabłonka, dnia 28 lipca 2021 r.