Deklaracja dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Dane adresowe: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka ul.3 Maja 7, 34-480 Jabłonka

Telefon: 1826420 22; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 SPZOZ w Gminie Jabłonka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzozjablonka.pl oraz podstron tej strony.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

 Wyłączenia

Publikowana mapa z lokalizacją SPZOZ jest dostępna:  /jednak mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 Strona WWW posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową (wysoki kontrast, niski kontrast);
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 3. tekst w zapisie czcionką czytelną;
 4. wyróżnienie linków (odnośników).
 5. Czytnik tekstu
 6. Opisy obrazów
 7. Wirtualna klawiatura
 8. Zmiana tła witryny/na ciemny z jasną czcionką lub odwrotnie
 9. Zmiana koloru witryn

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w SPZOZ w Gminie Jabłonka pełni oraz za rozpatrywanie wniosków odpowiada p. Adam Kowalczyk – informatyk, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 182642022 wew.34 lub telefon komórkowy 505057809 .

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Lokalizacja: Budynek SPZOZ Orawskie Centrum Zdrowia położony w pobliżu budynku Gminy Jabłonka. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji publicznej lub samochodem osobowym. Przy budynku przygotowany został bezpłatny parking dla pacjentów SPZOZ OCZ, z miejscami parkingowymi, w tym dwa miejsca zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te oznakowane są piktogramami. Miejsce parkowania dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rampy podjazdowej (pochylni). Dojazd osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi wejściowych odbywa się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (pochylnią) – od strony WEJŚCIA. Otwieranie drzwi do SPZOZ nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest niewielki korytarz z dostępnym polem manewrowym. Na wprost wejścia znajduje się rejestracja i punkt informacyjny. W budynku oznaczone są czytelnie drogi ewakuacyjne.

Budynek Filii Orawskiego Centrum Zdrowia w Podwilku położony w pobliżu drogi krajowej nr 7. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji publicznej lub samochodem osobowym. Przy budynku przygotowany został bezpłatny parking dla pacjentów Filii OCZ, z miejscami parkingowymi, w tym miejsce zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznakowane jest piktogramem. Miejsce parkowania dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rampy podjazdowej (pochylni). Dojazd osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi wejściowych odbywa się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (pochylnią) – od strony WEJŚCIA. Otwieranie drzwi do Filii OCZ nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest niewielki korytarz z dostępnym polem manewrowym. W budynku oznaczone są czytelnie drogi ewakuacyjne.

Budynek Filii Orawskiego Centrum Zdrowia w Zubrzycy Górnej położony w pobliżu drogi wojewódzkiej. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji publicznej lub samochodem osobowym. Przy budynku przygotowany został bezpłatny parking dla pacjentów Filii OCZ, z miejscami parkingowymi, w tym miejsce zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznakowane jest piktogramem. Miejsce parkowania dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rampy podjazdowej (pochylni). Dojazd osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi wejściowych odbywa się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (pochylnią) – od strony WEJŚCIA. Otwieranie drzwi do Filii OCZ nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest niewielki korytarz z dostępnym polem manewrowym. W budynku oznaczone są czytelnie drogi ewakuacyjne.

Budynek Filii Orawskiego Centrum Zdrowia w Lipnicy Małej położony w pobliżu drogi powiatowej. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji publicznej lub samochodem osobowym. Przy budynku przygotowany został bezpłatny parking dla pacjentów Filii OCZ, z miejscami parkingowymi, w tym miejsce zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznakowane jest piktogramem. Miejsce parkowania dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu (pochylni) dla wózków osób niepełnosprawnych. Dojazd osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi wejściowych odbywa się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (pochylnią) – od strony WEJŚCIA. Otwieranie drzwi do Filii OCZ oraz dojazd wymaga znacznej siły i pomocy osób trzecich. Za drzwiami jest korytarz z dostępnym polem manewrowym. W budynku oznaczone są czytelnie drogi ewakuacyjne.

Budynek SPZOZ Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie jest dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo- jest platforma wyjazdowa, natomiast w Filiach OCZ brak .

Osoby niesłyszące i słabosłyszące: nie zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Osoby niewidome i słabowidzące: w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, napisów wypukłych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Informacje dodatkowe

Procedura składnia wniosków i skarg: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, ich racjonalnego usprawnienia lub dostępu alternatywnego, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury wnioskowania lub braku odpowiedzi przez SPZOZ na złożony wniosek można złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Informacje dodatkowe w tej sprawie można znaleźć na stronie: Proces skargowy w podmiotach publicznych