OPIEKĘ NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ PEŁNI:


Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
na terenie Orawskiego Centrum Zdrowia
w Jabłonce na ul. 3 Maja 7


tel. 18 26 529 76 


Lekarz: tel. 882 123 658          Pielęgniarka: tel. 882 122 568


W nagłych wypadkach oraz w razie zagrożenia życia dzwonić pod numer

 999

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia zdrowotne  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację.