SPZOZ w  Gminie Jabłonka Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce  informuje, że na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności do usług świadczonych przez nasz Zakład.
 
 Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 
•   Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez SPZOZ w Gminie Jabłonka.
 
•   Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
•   Monitorowanie działalności SPZOZ w Gminie Jabłonka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt z koordynatorem ds. dostępności:
 
Adam Kowalczyk nr  tel: 505 057 809