Otwarcie Pracowni RTG

    Orawskie Centrum Zdrowia  w Jabłonce  wzbogaciło się o nowy aparat rentgenowski płucno-kostny typu RTG RAD PRO. W dniu 05.11.2018 roku otwarto Pracownię  Radiologiczną. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, jego zastępca Bolesław Wójcik, skarbnik Gminy Jabłonka Danuta Sarniak oraz Dyrektor SPZOZ  Przemysław Olenderek wraz z pracownikami
Powstała pracownia,  będzie świadczyć usługi  diagnostyczne dla pacjentów w ramach POZ.  SPZOZ podejmie współpracę z pobliskim Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu oraz z innymi  SPZOZ oraz NZOZ. 
Nowy aparat jest urządzeniem cyfrowym, zautomatyzowanym, o niskiej dawce ekspozycji, przeznaczonym do prześwietleń zarówno dzieci jak i dorosłych. Wykonuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości.
  Pracownia Radiologiczna od 01 stycznia 2019 roku czynna będzie codziennie. Do tego czasu tj. listopad i grudzień czynna będzie w środy od godz. 1500 .  W uzasadnionych  przypadkach będzie możliwe ustalenie innego terminu.