Podziękowania za dostarczone przyłbice ochronne

W imieniu SPZOZ w Gminie Jabłonka składamy najserdeczniejsze podziękowania  Udziałowcom i pracownikom spółki LAMELA SP. Z O.O.  z Łowicza za  dostarczenie przyłbic ochronnych dla naszego personelu medycznego . Dziękujemy za bezinteresowną pomoc oraz okazane serce.
 
 
Serdecznie dziękujemy
 
Dyrektor SPZOZ wraz  z pracownikami