Podziękowania za dostarczone maseczki ochronne

W imieniu SPZOZ w Gminie Jabłonka składamy najserdeczniejsze podziękowania  dla Koła Gospodyń Wiejskich pod Babią Górą w Zubrzycy Dolnej za  uszycie oraz dostarczenie maseczek ochronnych  dla naszego  personelu medycznego. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc.

 
 
Serdecznie dziękujemy
 
Dyrektor SPZOZ wraz  z pracownikami