50-lecie pracy zawodowej lek. med. Adama Domagały

 W dniu 17 maja 2021 roku Dyrektor i wszyscy pracownicy Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce z okazji tak pięknego Jubileuszu 50- lecia pracy zawodowej złożyli lek. med. Adamowi Domagała serdeczne gratulacje i podziękowania za trud i ciężką pracę na rzecz niezliczonej liczby pacjentów, życząc mu  przy okazji zdrowia, siły oraz sukcesów w dalszym życiu. Dyrektor wręczył Jubilatowi dyplom uznania m.in. z zapisem:

W trakcie swojej długoletniej pracy uznawał  Pan zasadę, że życie wypełnione ciężką i rzetelną pracą daje poczucie satysfakcji oraz motywację do dalszego realizowania swoich marzeń”.

Niech te słowa będą wzorem dla młodych pokoleń.

W imieniu Wójta Gminy Jabłonka przekazano Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za 50 lat wykonywanej pracy   oraz oddanie i poświęcenie na rzecz pacjentów, co uwieńczyło wręczenie pięknego bukietu róż przez Przedstawicieli Władz Gminy Jabłonka